Bổ sung thông tin ĐKKD

DỊCH VỤ BỔ SUNG THÔNG TIN ĐKKD

Dịch vụ thành lập thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như: Điện thoại, Email, Website, Vốn điều lệ, Tỷ lệ góp vốn, Thay đổi đại diện, Thay đổi chủ sở hữu….của Kế toán Đại Phát như sau:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP CẦN CUNG CẤP:

  • Tên Công ty
  • Điện thoại
  • Email, Fax, website
  • Vốn điều lệ
  • Tỷ lệ sở hữu của các thành viên
  • Thông tin của người đại diện hoặc người sở hữu trên ĐKKD: CMND/CCCD/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ thường trú, chỗ ở hiện tại…. tất cả các thông tin này nếu có thay đổi theo quy định đều phải làm cập nhật thông tin.

II. THỜI GIAN THỰC HIỆN:

  • Khoảng 5 – 7 ngày làm việc
  • Scan/chụp ảnh hồ sơ gửi cho Kế toán Đại Phát

III. KẾT QUẢ NHẬN ĐƯỢC:

  • Giấy phép đăng ký kinh doanh (ĐKKD) mới khi thay đổi các thông tin

IV. CHI PHÍ TRỌN GÓI:

  • Phí cập nhật bổ sung trên ĐKKD là 1.500.000đ – 1.800.000 đ ngoài ra không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào khác. Cập nhật nhiều thông tin cũng chỉ tính phí 1 lần.

Lưu ý:  Hồ sơ khách hàng chỉ cần Scan/chụp ảnh hồ sơ gửi cho Kế toán Đại Phát. Sau khi nhận được hồ sơ trên sở kế hoạch đầu tư chúng tôi sẽ gửi chuyển phát nhanh hoặc Grab cho khách hàng.

Leave Comments

0981338080
0981338080