Chuyên mục: ĐĂNG KÝ KINH DOANH

 • Thành lập công ty cổ phần

  DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN Dịch vụ thành lập Công ty cổ phần của Kế toán Đại Phát như sau: I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP CẦN CUNG CẤP: Tên Công ty (Lưu ý: nếu tên kết thúc bằng tiếng nước ngoài hoặc ký tự không phải tiếng Việt sẽ không chắc chắn […]
  Xem thêm
 • Thành lập công ty TNHH

  DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH Dịch vụ thành lập Công ty TNHH của Kế toán Đại Phát như sau: I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP CẦN CUNG CẤP: Tên Công ty (Lưu ý: nếu tên kết thúc bằng tiếng nước ngoài hoặc ký tự không phải tiếng Việt sẽ không chắc chắn 100% có […]
  Xem thêm
 • Thay đổi địa chỉ doanh nghiệp

  DỊCH VỤ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CÔNG TY Dịch vụ thành lập thay đổi địa chỉ công ty của Kế toán Đại Phát như sau: I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP CẦN CUNG CẤP: Mã số thuế Công ty Địa chỉ dự kiến chuyển đến. Lưu ý: trừ chung cư/ tập thể. Địa chỉ này cần […]
  Xem thêm
 • Bổ sung thông tin ĐKKD

  DỊCH VỤ BỔ SUNG THÔNG TIN ĐKKD Dịch vụ thành lập thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như: Điện thoại, Email, Website, Vốn điều lệ, Tỷ lệ góp vốn, Thay đổi đại diện, Thay đổi chủ sở hữu….của Kế toán Đại Phát như sau: I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP […]
  Xem thêm
 • Bổ sung ngành nghề kinh doanh

  DỊCH VỤ BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các Doanh nghiệp có quyền thêm, bớt ngành nghề kinh doanh phù hợp với hoạt động kinh doanh. Dịch vụ thay đổi thông tin ngành nghề kinh doanh của Kế toán Đại Phát như sau: I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP […]
  Xem thêm
 • Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

  DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH CÔNG TY Tùy theo định hướng phát triển, doanh nghiệp cần thay đổi mô hình Công ty, từ TNHH một thành viên chuyển sang TNHH 2 thành viên trở lên hoặc cổ phần, từ TNHH chuyển sang cổ phần…Dịch vụ chuyển đổi loại hình công ty của Kế toán […]
  Xem thêm
 • Tăng/giảm vốn điều lệ

  DỊCH VỤ TĂNG/GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ TRÊN ĐKKD Trong quá trình hoạt động, Doanh nghiệp có nhu cầu tăng vốn điều lệ sẽ có các lợi ích: Tăng quy mô hoạt động Tăng niềm tin của các Cổ đông/thành viên Tăng hạn mức vay vốn của ngân hàng khi cần thiết Thiết lập sự tin […]
  Xem thêm
 • Tạm ngừng hoạt động

  DỊCH VỤ TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh không hiệu quả nên muốn tạm dừng hoạt động cần lưu ý: Thông báo tới Sở kế hoạch và đầu tư chậm nhất là trước 03 ngày Thời hạn tạm ngừng tối đa mỗi lần là 01 năm và không quá 2 năm […]
  Xem thêm
 • Giải thể doanh nghiệp

  DỊCH VỤ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP Giải thể doanh nghiệp là quá trình chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp. Doanh nghiệp được giải thể khi đáp ứng các điều kiện sau: Bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác Doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết […]
  Xem thêm
0981338080
0981338080