Tăng/giảm vốn điều lệ

DỊCH VỤ TĂNG/GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ TRÊN ĐKKD

Trong quá trình hoạt động, Doanh nghiệp có nhu cầu tăng vốn điều lệ sẽ có các lợi ích:

 • Tăng quy mô hoạt động
 • Tăng niềm tin của các Cổ đông/thành viên
 • Tăng hạn mức vay vốn của ngân hàng khi cần thiết
 • Thiết lập sự tin tưởng với đối tác, chủ nợ….

Dịch vụ tăng/giảm vốn điều lệ của Kế toán Đại Phát như sau:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP CẦN CUNG CẤP:

 • Số vốn điều lệ sau khi tăng
 • Cách thức tăng vốn: Thêm thành viên/cổ đông góp vốn, các thành viên/cổ đông cũ góp thêm vốn…, tỷ lệ sở hữu sau khi tăng vốn điều lệ
 • Nếu là công ty Cổ phần cung cấp thêm danh sách cổ đông hiện tại

II. HỒ SƠ THAY ĐỔI:

 • Thông báo thay đổi nội dung ĐKKD
 • Quyết định, biên bản họp, giấy chứng nhận góp vốn/CP, tờ khai thuế TNCN (Nếu Doanh nghiệp khai thay cá nhân)
 • Hợp đồng chuyển nhượng, biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng….
 • Bản sao công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu của các thành viên/cổ đông

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN:

 • Khoảng 5 – 7 ngày làm việc
 • Scan/chụp ảnh hồ sơ gửi cho Kế toán Đại Phát

IV. KẾT QUẢ NHẬN ĐƯỢC:

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh (ĐKKD)

V. CHI PHÍ TRỌN GÓI:

 • Chi phí cho việc tăng vốn là 1.500.000đ – 2.000.000đ. Nếu có khai thuế TNCN của việc chuyển nhượng cộng thêm phí là 250.000đ/hợp đồng chuyển nhượng

Lưu ý:  Hồ sơ khách hàng chỉ cần Scan/chụp ảnh hồ sơ gửi cho Kế toán Đại Phát. Sau khi nhận được hồ sơ trên sở kế hoạch đầu tư chúng tôi sẽ gửi chuyển phát nhanh hoặc Grab cho khách hàng.

Leave Comments

0981338080
0981338080