CHỮ KÝ SỐ – TOCKEN ĐIỆN TỬ

 MỤC ĐÍCH CỦA CHỮ KÝ SỐ:

  • Doanh nghiệp cần KÊ KHAI THUẾ, nộp các báo cáo thuế
  • Doanh nghiệp cần KÊ KHAI HẢI QUAN, thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu
  • Doanh nghiệp cần KÊ KHAI BHXH, các thủ tục hành chính về BHXH
  • Doanh nghiệp cần KÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, các thủ tục hành chính về hóa đơn
  • Doanh nghiệp cần ký kết các hợp đồng với đối tác, khách hàng
  • Doanh nghiệp cần nộp các nghĩa vụ tài chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, và giao dịch chứng khoán
  • Doanh nghiệp cần thay đổi các thủ tục về đăng ký doanh nghiệp (Thêm ngành nghề, tăng vốn, thay đổi địa chỉ ….)

HỒ SƠ CUNG CẤP CHỮ KÝ SỐ:

  • Giấy phép đăng ký kinh doanh mới nhất bản Scan/bản chụp
  • Chứng minh thư/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu giám đốc còn hiệu lực bản Scan/bản chụp
  • Địa chỉ và số điện thoại người nhận Chữ ký số với trường hợp mua mới.

Lưu ý: 

+ Trường hợp gia hạn: Kế toán Đại Phát gia hạn xong với thu tiền dịch vụ.

+ Trường hợp cấp mới: Kế toán Đại Phát sẽ chuyển phát nhanh COD – doanh nghiệp kiểm tra và thanh toán tiền cho bưu tá giao Chữ ký số.

Leave Comments

0981338080
0981338080