Giải thể doanh nghiệp

DỊCH VỤ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Giải thể doanh nghiệp là quá trình chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp. Doanh nghiệp được giải thể khi đáp ứng các điều kiện sau:

 • Bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác
 • Doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Toà án hoặc trọng tài

Dịch vụ tạm ngừng hoạt động của Kế toán Đại Phát như sau:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP CẦN CUNG CẤP:

 • Đăng ký kinh doanh (ĐKKD) bản gốc
 • Dấu tròn Công ty.

II. HỒ SƠ GIẢI THỂ:

 • Thông báo quyết định giải thể
 • Biên bản họp, quyết định giải thể, danh sách người lao động, danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, báo cáot thanh lý tài sản, biên bản thanh lý tài sản, giấy xác nhận trả dấu Công an (đối với Doanh nghiệp thành lập trước tháng 06/2016)
 • Công văn đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế, cam kết không hoàn thuế, thông báo hủy hóa đơn và các báo cáo liên quan (nộp online), công văn xác nhận không nợ thuế hải quan (nếu Doanh nghiệp đăng ký xuất nhập khẩu)

III. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

Theo luật mới quy định, đầu tiên phải nộp thông báo quyết định trên Sở kế hoạch và đầu tư (trước đây là nộp ở chi cục thuế):

 • Thông báo quyết định giải thể (nộp tại Sở kế hoach và đầu tư)
 • Chốt thuế Hải quan (nếu doanh nghiệp đăng ký xuất nhập khẩu)
 • Quyết toán thuế để chấm dứt hiệu lực mã số thuế
 • Nộp hồ sơ giải thể (Sở kế hoach và đầu tư)

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN:

 • Thời gian thực hiện trên Sở kế hoạch và đầu tư của 2 bước (thông báo quyết định giải thể, và giải thể) là 10-14 ngày làm việc, thời gian chờ đăng bố cáo giải thể là 30 ngày.
 • Thời gian chốt thuế Hải quan là 5-7 ngày làm việc
 • Thời gian quyết toán thuế khoảng 10-15 ngày

Các bước trên có thể thực hiện đồng thời hoặc liên tiếp không cần đợi xong từng bước

V. CHI CHI PHÍ TRỌN GÓI:

 • Chi phí không cố định cho từng công ty, phụ thuộc vào các phương án xử lý: quyết toán thuế, thanh lý tài sản, chế độ người lao động…. nhưng thấp nhất là 2.500.000đ

Lưu ý:  Hồ sơ khách hàng chỉ cần Scan/chụp ảnh hồ sơ gửi cho Kế toán Đại Phát. Sau khi nhận được hồ sơ trên sở kế hoạch đầu tư chúng tôi sẽ gửi chuyển phát nhanh hoặc Grab cho khách hàng.

Leave Comments

0981338080
0981338080