Công ty mới thành lập cần làm gì?

01. Treo biển Công ty: Thông thường làm biển mica khổ A4, có đầy đủ thông tin tên, địa chỉ, mã số thuế.

02. Hồ sơ khai thuế ban đầu:

  • Tờ khai lệ phí môn bài (nộp qua mạng). Đây là việc quan trọng nhất. Thời hạn nộp tờ khai là trước ngày 30/01 năm sau năm thành lập. Lệ phí môn bài năm đầu tiên thành lập được miễn.
  • Phiếu đăng ký trao đổi thông tin qua phương thức điện tử (nộp bộ phận một cửa chi cục thuế quản lý)
  • Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định (nộp bộ phận một cửa chi cục thuế quản lý)

03. Mua chữ ký số (bảng giá): Chữ ký số (hay token) có hình dạng giống như USB, là công cụ để Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục, hồ sơ qua mạng với các cơ quan (Thuế, Hải quan, BHXH….)

04. Làm thủ tục phát hành hóa đơn (bảng giá): Theo Thông tư 68/2019/TT-BTC, hạn cuối bắt buộc doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử là ngày 01/11/2020. Hồ sơ bao gồm:

Tủ cắt lọc sét

Tủ chống sét lan truyền

Thiết bị cắt lọc sét

Thiết bị chống sét lan truyền

Thiết bị cắt lọc sét LPI

  • Quyết định sử dụng hóa đơn;
  • Thông báo phát hành hóa đơn;
  • Hóa đơn mẫu.

05. Mở tài khoản ngân hàng: Hiện tại không phải thông báo tài khoản tới Sở kế hoạch và đầu tư.

Leave Comments

0981338080
0981338080